Skip to main content

Om oss

Om oss

Kvalitet inifrån

Vi på Prospea ser till att alla våra insatser hos dig utförs i enlighet med lag och anvisningar från våra uppdragsgivare. Men vi vet att kvalitet kommer inifrån, från viljan att göra gott och sprider ut sig genom våra handlingar. Genom att bli en pålitlig, personlig och proaktiv partner ser vi till att du alltid får den vård och omsorg som passar just dina behov.

Inga obehagliga överraskningar!

Vi ser till att det alltid kommer samma personer till dig. Vi vill skapa förutsägbarhet i din vardag för att vi vet att det ökar din känsla av trygghet. Det kommer aldrig någon du inte träffat förut knacka på din dörr. Du ska träffa varje ny medarbetare tillsammans med enhetschefen innan uppdraget påbörjas.

Människor i fokus

Människor är kärnan i varje framgångsrik verksamhet. Vi på Prospea tror att genom att investera i våra medarbetare skapar vi en bättre framtid för oss alla och en bättre vård och omsorg för dig som kund. Vi upprätthåller en god arbetsmiljö där alla våra medarbetare får möjlighet till kontinuerlig fortbildning och får den kunskap som behövs för att du ska kunna få en vård och omsorg av högsta kvalitet.

Vi väljer att skapa värde, inte vinst

Prospea tänker annorlunda. Våra mål är att ha supernöjda kunder och glada medarbetare. Därför använder vi alla våra extra resurser till att leverera en vård -och omsorgsprodukt med hög kvalitet och integritet som skapar nya normer. Vi vill bli en pålitlig, personlig och proaktiv partner till våra kunder, deras anhöriga och våra uppdragsgivare.

Hemtjänst på ditt språk

Effektiv kommunaktion är mycket viktig för en god vård och omsorg. Vi kan även hjälpa dig på ditt modersmål. Förutom svenska och engelska behärskar all personal även serbokroatiska/bosniska och har en god kännedom om din kultur och vanor.

Prospea Hemtjänst

I allians med dig.

En pålitlig, personlig och proaktiv partner för dig!