Skip to main content

Prospea AB följer noga utvecklingen avseende den fortsatta spridningen av Coronavirus (COVID-19) i Sverige. Vi granskar våra rutiner regelbundet och förbereder lämpliga åtgärder i takt med hur situationen utvecklas. Vi är starkt fokuserade och tar alla nödvändiga steg för att skydda hälsan och välbefinnandet samt minska oro för våra kunder, medarbetare och anhöriga. Vi har tagit smittspridningen på största allvar sedan första början och har kunnat sätta in åtgärder i god tid. Genom personligt engagemang och kontroll hos kunder har vi försäkrat oss att rutiner följs av alla medarbetare- alltid.

Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och har arbetat på flera olika fronter i syfte att trygga våra kunders vardag och minska smittspridningen:

  • Vi har haft större fokus på hygienrutiner: att tvätta och desinficera händer innan och efter varje omsorgsmoment och använda handskar. Hygienrutiner gäller även i våra lokaler.
  • Vi byter arbetskläder efter varje arbetsskift
  • Vi använder munskydd i nära kontakt med kunder
  • Vi håller avstånd till kunder i största möjliga mån och är mycket försiktiga när vi inte är på jobbet
  • Våra medarbetare stannar hemma om de misstänker att de är sjuka eller har symtom.
  • Vi har haft regelbunden kontakt med anhöriga och uppmanat dem att följa rutiner själva och begränsar besök till sina nära och kära.
  • Mer om Covid -19 kan ni läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Leave a Reply