Skip to main content

Under våren minskade antalet äldre personer som för första gången fått en hemtjänstinsats med hela 45 procent.

Socialstyrelsen följer löpande effekterna av covid-19 och har nu analyserat hur hemtjänstinsatserna till äldre har påverkats under pandemin. Analysen baseras på data från februari till och med juli. Under hela den perioden rör det sig om drygt 500 färre personer som sökt, beviljats och fått en hemtjänstinsats för första gången, jämfört med samma period åren 2014–2019.

Mer kan du läsa här: https://aldreicentrum.se/nyheter/radsla-for-covid-19-halverade-hemtjanstanvandandet/

Leave a Reply