Skip to main content

Ett stort antal äldre som blivit diagnosticerade med någon form av demens lever utan hemtjänst idag. Med tanke på att många anhöriga inte har den kompetens och erfarenhet som krävs för att vårda personer med kognitiv svikt och att äldreomsorgen idag inte erbjuder det stöd som en person med demenssjukdom behöver, så finns det ännu större behov av att utveckla äldreomsorgen i en riktning som genom utökat budget hos kommuner säkerställer rätt stöd till de äldre genom bättre planering och handläggning.

Leave a Reply